Basis taxaties Doetinchem

Er komt een nieuw model taxatierapport

Door de jaren heen zijn taxatierapporten steeds dikker geworden. In 2003 was een taxatierapport van 2 A4tjes met wat bijlagen voldoende om een financiering te regelen bij een gemiddelde bank. Het laatste rapport dat wij afronden had 37 pagina`s.

 

Taxatierapport wordt nog dikker.

Per 1 april 2018 wordt het taxatierapport financiering woonruimte wederom uitgebreid. De volgende bijlagen worden toegevoegd:

- Een verplichte bijlage aangaande energiebesparende maatregelen (EBV)

- Een uniforme verbouwingsspecificatie (Alleen bij taxatie na verbouwing)

- Een uniforme meetstaat waaruit blijkt dat de woning volgens de meetinstructie is ingemeten.

- Een uniforme referentievergelijker die eenduidig aangeeft waarop referentieobjecten kunnen worden vergeleken.

 

Het al maar verder uitbreiden van de taxatierapporten is een logische ontwikkeling geweest in de verdere professionalisering van de taxatiewereld en vond altijd plaats in overleg met alle brancheorganisaties en financiële instellingen. Inmiddels gaat de verdere uitbreiding vooral over de controle op de taxatierapporten.

 

Controle door validatie-instituten

De controle op de gevalideerde taxatierapporten wordt zowel door personen als door software gedaan. Vooral dit laatste is in opmars. Er zijn partijen die menen dat binnen enkele jaren geen taxateur meer te pas komt aan een gevalideerde taxatie. Er zijn ook partijen die geloven dat er altijd een persoon moet zijn die controleert of alle gegevens kloppen. Uiteraard zijn wij het met de laatste eens. Alleen een taxateur kan zien waarom een woning meer of minder waard is dan een andere. Immers het zijn ook personen die een woning kopen en geen computers.